- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Промају не видимо зато што њу ствара јако кретање ваздуха, а ваздух не можемо видети зато што је безбојан. Ваздух само осећамо, нарочито кад дува ветар или кад нагло налети промаја. Ми видимо само последице промаје: отворен прозор и преврнуту вазу!

Промајом називамо изненадан налет ветра, изазван стварањем погодног канала за снажно струјање. На пример, кад отворимо врата и прозор који се, један за другим, налазе у правцу дувања ветра. Промаја, међутим, не мора бити нарочито јака па да нам зада непријатности: ако дуго седимо на благој промаји, она ће нас непрекидно хладити и тако постепено и неприметно изазвати назеб неког мишића. Нарочито је опасно седети ознојен на промаји.

Зашто не видимо промају?