- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

То је велики прстен, који су некада носили углавном мушкарци, на домалом или малом прсту. На камену прстена била су урезана почетна слова имена и презимена (иницијали) сопственика или грб његове породице.

Печатни прстен је једна врста накита, али се употребљавао за печаћење докумената, уговора и за оверу потписа, баш као данас службени печат радних организација и државних органа. Печатни прстен у појединим племићким породицама преносио се са колена на колено. Обично је био украшен драгим каменом или камејом, резаном тако да представља минијатурни рељеф. Данас се печатни прстен више не употребљава.

печатни прстен