- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На северозападном делу планине Маглића, на надморској висини између 800 и 2.386 метара, налази се најлепша и најчувенија прашума Југославије, једна од последњих прашума у Европи.

Прашума Перућица простире се под Маглићем, недалеко од места где Сутјеска утиче у Дрину. Захвата цео шумски басен речице Перућице, десне притоке Сутјеске. Доњи део прашуме, у коме преовлађује шума храста китњака и граба, почиње на око 800 метара надморске висине и допире до горње границе шуме. На распону од скоро 1.500 метара висинске разлике, поред шума букве, јеле и смрче, очувало се сасвим непромењено још неколико шумских заједница. Прашума Перућица захвата површину од 1.234 хектара. И животињски свет одговара прашумском карактеру биљног света: медведи, тетреби и друге ретке животиње живе у окриљу Перућице, која је заштићена као национални парк.

Прашума Перућица