- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У свом кратком току, од извора до ушћа у Јадранско море, река Крка прави више водопада (слапова), међу којима је највиши Манојловац, а најлепши Скрадински бук.

Крка извире јаким пећинским врелом у западном подножју Динаре, а улива се у Јадранско море код Шибеника. У току дугом само 72,5 километра Крка има много водопада, јер протиче кроз кречњачки терен. Нарочито се истиче Манојловац, где вода пада са висине од 32 метра, преко белих кречњачких стена обраслих маховином и бршљаном. Скрадински бук има двадесетак слапова, са висинском разликом од 48 метара. Слапови Крке — највећи и најлепши у нашој земљи и Европи — простиру се међу многобројним острвима и острвцима обраслим дрвећем и другим зеленилом. Они су једна од најпривлачнијих туристичких занимљивости у Југославији.

Највећи слапови Европе