- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На врху планине Бјелашнице, тридесетак километара југозападно од Сарајева, подигнута је још крајем прошлог века прва висинска метеоролошка станица на Балкану. Она и данас ради, дајући драгоцене податке о времену.

Ланац планине Бјелашнице, дуг око 15 километара, који се пружа правцем североисток-југозапад, налази се на граници утицаја двеју клима — медитеранске и континенталне. То је и разлог што је баш ту подигнута метеоролошка станица, на висини од 2.067 метара, која испитује климу на том бурном додирном подручју, где се често сударају јужни и северни ветрови и буре. Опсерваторија је разрушена на почетку рата, 1941. године, па је 1951. на истом месту подигнута нова. Поред климатских, тамо се врше и друга осматрања и испитивања: космичког зрачења, аерозагађивања итд.

Бурна Бјелашница