- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Уз западну обалу Истре, одвојена фажанским каналом, простире се острвска група Бриони (Брионска острва). На овим острвима са бујном вегетацијом и пријатном климом често борави друг Тито.

Бриони обухватају тринаест острза. од којих су највећи Велики и Мали Брион. Насељена су још у римско доба, али су у средњем веку напуштена и обрасла густом шумом. Тек у другој половини деветнаестог века Бриони постају значајни, првенствено због утврђења која је на њима подигла Аустро-Угарска  ради заштите Пулске луке. Крајем прошлог века на Брионима се исушују мочваре, уређују острва и подижу хотели. Бриони су од тада једно од најпознатијих летовалишта на Јадрану. Између два светска рата припадали су Италији. После ослобођења враћени су нашој земљи и још лепше уређени.

Брионска острва