- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Мљет је једно од најлепших јадранских острва. Налази се у јужној Далмацији, недалеко од полуострва Пељешца, од кога је одвојено Мљетским каналом. Мљет захвата површину од око 100 квадратних километара.

По природним лепотама Мљет надмашује сва остала наша острва. Његова обала дуга је 86 km, а највећи део острва обрастао је приморским боровима и пинијама. Највећа занимљивост на Мљету су тзв. морска језера, која се налазе на западном делу. Она су уским каналом спојена са морем и испуњена морском водом. Постоји Велико и Мало језеро. Усред Великог језера налази се острво, па тако Мљет има острво на острву! Кад наступи плима, вода продре кроз канал и повиси ниво језера, а затим осека одвуче воду натраг у море, али само до доњег нивоа канала. Део острва Мљета заштићен је као национални парк.

Бисер острво Мљет