- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сонар је апарат којим се мери дубина воде испод брода, или се открива подморница која се крије у дубини. Помоћу сонара могу да се пронађу и рибља јата, па се онда рибе лакше лове.

Сонар је по начину на који ради сличан радару. Он шаље у дубину ултразвуке, који се враћају као одјек кад наиђу на неку препреку која их одбије. Што је та препрека већа, то су звучни таласи који се враћају многобројнији, а што је препрека ближа, таласи су јачи и бржи. Препрека од које се ултразвучни таласи одбијају може бити рибље јато, које рибар баш тражи, или подморница коју гони ратни брод, а можда и нека олупина, или просто уздигнуће на морском дну.

сонар