- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На пучини, далеко од обале и од било каквих других ознака, поморац може тачно да израчуна на коме се месту налази његов брод — ако има секстант, часовник и поморску карту.

Астрономи су тачно одредили положај Сунца и звезда у свакоме часу и свакога дана, на свим местима на Земљи. Помоћу секстанта, малог астрономског инструмента, морепловац може да измери њихову висину на небу. На основу времена које показује прецизан часовник (хронометар), подешен према нултом меридијану,. поморац израчунава географску дужину и ширину и преноси их на карту. Тако добија положај брода. Захваљујући огледалима на секстанту, слика звезде је увек постојана, тако да посматрачу не смета кретање брода.

секстант