- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Гондоле су чамци у Венецији, који могу да возе четири до пет путника по каналима или да их превозе с једне обале на другу тамо где нема моста. Гондоле су данас понајвише чамци за шетњу, јер Венецијанци живе од туриста.

Гондола је врло уска барка, дуга једанаест метара, а на најширем месту широка само сто четрдесет сантиметара. Гондолијер, који стоји на задњем делу, вози гондолу и управља њоме само помоћу једног весла, причвршћеног са десне стране крме. Некад је сваки гондолијер бојио своју гондолу како је хтео, али је у осамнаестом веку један дужд (владар Млетачке Републике, тј. Венеције) наредио да се све гондоле обоје у црно да би се избегло претерано шаренило. Венеција сад има око пет стотина гондолијера. Они носе традиционалну одору: плитки шешир украшен тракама и тамни кратки капут преко пругасте мајице.

Венецијанске гондоле