- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За све људе, а нарочито за поморце, веома је важно да знају одакле који ветар дува. Због тога је на компасима и бусолама нацртан један преглед праваца којим дувају најважнији ветрови и то се назива ружа бетрова. Тај цртеж не личи много на ружу, али су стране света, а тиме и правци ветрова обележени слично положају ружиних латица.

Инструменти за пловидбу морем (навигацију) морају поморцима дати неколико најважнијих података: о странама света, тј. о правцу којим се плови, затим о положају брода на отвореном мору и о ветровима. Пошто се правац ветра означава страном света одакле тај ветар дува, главне ознаке на ружи ветрова (или: ружи праваца) су стране света (С = север, ЈИ=југоисток итд.). Ружу ветрова начинили су најпре стари Грци и тада је имала 4 главна и 4 споредна правца. Римљани су јој додали још 20 праваца, а од XIII века ружа ветрова садржи 32 правца.

Шта је то ружа ветрова?