- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сва небеска тела одржавају се у васиони зато што се крећу по једном утврђеном реду. Свако небеско тело иде тачно одређеном путањом. Тако је и са нашом Земљом. Она се на небу одржава зато што путује онако како прописују закони који владају у васиони.

Основно правило које влада у васиони јесте природни закон опште гравитације, који каже да се сва небеска тела узајамно привлаче. Што је неко тело веће, оно јаче привлачи мања тела, али што је удаљеније, — то његова привлачна снага делује слабије. Други закон каже да сва небеска тела настоје да се отргну од привлачне силе других тела. Сила која их на то вуче назива се центрифугална. Тако се сила гравитације и центрифугална сила узајамно потиру, па свако небеско тело има своју равнотежу и иде увек истом путањом.

Како се Земља одржава у васиони?