- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Падобран омогућује човеку да са велике висине безбедно стигне до земље. Ипак, тренутак кад падобранац додирне тло није баш као да смо поскочили на спортском тренингу. Пад је много тежи, па се падобранац мора извежбати како да безбедно заврши скок.

Површина отвореног падобрана износи око 60 квадратних метара. Тако велика површина падобранске куполе (калоте) пружа велики отпор ваздуху и успорава пад. Тежина од 100 килограма у слободном падашу креће се брзином од 31 метар у секунди, а са падобраном свега четири метра у секунди. Међутим, и та брзина није мала: то је око 14 километара на час. Зато падобранац мора пре првога скока да тренира доскок, како би се спретно и без озледа спустио. У самом часу додира са земљом падобранац нагло повуче конопце к себи и тиме ублажи пад.

Зашто се падобранци не озледе кад падну?