- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Авиони најчешће имају точкове, јер узлећу са земље и слећу на њу. Али, постоје и авиони направљени за спуштање на воду. Они уместо точкова имају пловке, а и труп им је подешен за кретање по води. То су хидроавиони.

Хидроавиони су конструисани углавном исто као и сваки други авион, изузев што им је труп сличан чамцу, а на крилима имају пловке. Захваљујући томе, они узлећу са воде и слећу на њу као да је у питању обичан аеродром. Доњи део њиховог пљоснатог трупа одупире се о воду свом ширином, па се тако добија довољан отпор да хидроавион не потоне при великој брзини код узлетања или слетања. Постоје авиони који имају и точкове и пловке. То су амфибије: сггуштају се и на земљу и на воду.

Зашто неки авиони могу да слете на воду?