- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Као сва небеска тела, и Месец је увек округао. Округло је и Сунце, округла је и наша Земља. Али, ми Месец видимо Само онда кад га Сунце осветљава и онолико колико га осветљава. Ако је осветљен само један део Месеца, ми онај други не видимо, јер је таман.

Окретање Месеца око своје осе и око Земље одиграва се тако да ми одавдс увек видимо само једну страну Месеиа. У ком обдику ћемо видети видљиву страну Месеца зависи од тога како њу осветљавају Сунчеви зраци. На цртежу је приказано како то изгледа. Пун Месец је сасвим горе (бео круг): зраци освстљавају читаву његову полулопту; прва четврт је у- дну цртежа (видимо само срп чији су крајеви окренути насупрот Сунцу); "Месечев мрак" Је кад га уопште не видимо (црни круг); последња четврт је Месечев ерп окренут Сунцу.

Зашто Месец није увек округао?