- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

И број месеци у години одређен је у вези са кретањем Земље, Месеца и Сунца. Земља обиђе једном око Сунца за годину дана. За то време Месец се око Земље окрене дванаест пута. Отуда година има дванаест месеци. Да би о свему томе водили рачуна, људи су сачинили календар.

У старо доба јединица за мерење времена био је период који протекне између два млада Месеца. То значи да се није рачунало на годиие, већ на месеце. Међутим, то није било погодно и због променс годишњих доба. Годишња доба се смењују према узајамном положају Сунца и Земље, па је установљено да главна јединица времена буде година са дванаест месеци. Свако годишње доба добило је по три месеца. Данашњи календар настао је пре око 400 година и назива се грегоријански (нови) калсндар. Пре тога је важио јулијански (стари) календар, који се разликује за 14 дана.

Зашто има дванаест месеци у години?