- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Звезде сијају и ноћу и дању. Оне су увек исте и увек на небу. Ноћу их лепо видимо зато што јо мрак. Преко дана сија сунце и његова светлост је толико јака да засени светлост звезда. Зато ми дању не видимо звезде, иако сијају.

Небсски свод изнад нас има свој изглед и распоред, које су астрономи утврдили и записали. Ми данас знамо које се звезде где налазе и како их ми видимо одавде, с обзиром на то да се Земља креће и током године заузима разне положаје. У целини посматрано, небески свод је за нас углавном исти, како дању тако и ноћу. На нашем небеском видик.у увек сијају иста сазвежђа (на пример: Велики Медвед, Мали Медвед, Влашићи итд.), али их дању надјана светлост Сунца, а Сунце је звезда најближа Земљи.

Зашто звезде не сијају дању?