- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Људи одређују време (доба дана и час) према положају Сунца. Пошто Сунце постепено осветљава једну по једну област Земље, то је и време у тим областима различито. Кад код нас свиће зора, у Русији је већ увелико дан, а у Америци још ноћ.

Да би постојао ред у одређивању времена, установљене су часовне зоне. Тих зона има 24. У свакој часовној зони сви сатови морају показивати исто време. Чим се пређе у суседну зону, време се помера за један час (уназад ако идемо према западу, унапред ако кренемо на исток). То значи да на целоме свету сви часовници који тачно раде увек показују исте секунде и исте минуте, а мења се само цео час. Време које важи у нашој земљи назива се средњоевропско. Кад је код нас 12 часова, у Лондону је 11, а у Москви 14.

Зашто време није исто у свим земљама?