- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Нека деца верују да дрвеће ствара ветар. То она мисле зато што су чула како лишће шуми кад ветар струји кроз граље. Ми, наравно, знамо да то није тачно. Ветар настаје због струјања ваздуха, а кад наиђе на дрвеђе он кроз љега пролети, протресе га и зањише.

Шум и лелујање лишћа под ветром су последица а не узрок. Ономе ко није научио бар основне ствари које су човеку потребне. често се може догодити да последицу сматра узроком. Тако чине они који сматрају да дрвеће прави ветао. Исто тако, трсба водити рачуна о томе да нас не заведу видљиве ствари, већ да увек сагледамо све околности, па тек онда да изводимо закључак. Ветар је невидљив, а лишће видљиво, али то никако не значи да ветар не постоји!

Зашто ветар дува и гамо где нема дрвећа?