- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сва жива бића добијају енергију од Сунца, али биљке имају способност да ту енергију употребе другачије него остала жива бића на Земљи. Биљке искоришћавају Сунчеву светлост да произведу састојке који су им потребни за живот. Тај хемијски процес назива се фотосинтеза.

Сунчева енергија долази до нас у облику топлоте и светлости. Топлота изазива ветрове, кишу и ствара воду на Земљи, неопходну за постојање свих биљака и животиња. Међутим, Сунчевом светлошћу (на грчком: фос-фотос) користе се биљке са хлорофилом (то су зелене биљке) да изграђују шећере и скробове, односно сву своју биљну материју. То оне чине спајањем (синтезом) угљен-диоксида и воде, уз помоћ светлости и хлорофила из биљног зеленила. А пошто биљке чине основну храну биљоједа, док биљоједе, опет, прождиру месождери, — фотосинтеза тако омогућује да се Сунчева енергија унесе у сва жива бића на Земљи.

фотосинтеза