- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад хоћемо да једним изразом обухватимо све животиње које живе у једном крају, од најмање до највеће, кажемо: то је фауна тог континента, те земље, или те области. Кад кажемо фауна — тиме мислимо на сав животињски свет.

Фауна није иста у свим крајевима света. Она углавном зависи од флоре и од услова прилагођавања животиња тој средини. Само добро прилагођене животиње остају у животу. Нека животиња бубојед, на пример, може да опстане једино у крају где живи довољно инсеката којима се бубоједи хране. Ако инсекти ишчезну, бубојед ће преживети само ако се пресели на друго место или се постепено привикне на друту храну. Екологија је наука која проучава односе између животиња, бшвака и средине у којој оне живе.

фауна