- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Зимске ноћи су дуге, а летње кратке. Међутим, почетком пролећа и почетком јесени дужина ноћи и дана је у једном тренутку подједнака. То је пролећна и јесења равнодневица (еквинбцијум).

Сунце не обасјава подједнако сваки део на Земљи, у истом тренутку, јер је Земљина оса увек нагнута у истом правцу. У Европи, Сунце дуже шаље своју светлост лети, кад је северни крај Земљине осе окренут Сунцу, а краће сија зими, када је северни крај осе нагнуту супротном правцу. Равнодневица је онај тренутак када су дан и ноћ исте дужине, пошто је Земљина оса тада управна на Сунчеве зраке. Пролећна равнодневица настај е 20/21. марта, а јесења 23/24. септембра сваке године.

равнодневица