- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За поливање мале баште довољна нам је канта. Али да би се залиле велике површине обрадиве земље мора се довести вода, понекад са велике даљине. Та вода се затим каналима и малим олуцима разводи на све стране, до сваке њиве. То је наводњавање.

Вода може и пустињу да претвориу цветни врт. Становници оаза знају то врло добро. Наводњавати земљиште значи довести воду потребну за живот биљног света. То се може радити на више начина: скретањем речног тока, копањем бунара са ђермом, долапом или пумпом, грађењем канализације и водовода, пошто се претходно подигне брана итд. Долина Нила била је некад наводњавана само повременим поплавама, али је сада Асуанска брана обезбедила редовно наводњавање. Код нас је највећи систем за наводњавање изграђен у Војводини: мрежа канала Дунав— Тиса—Дунав.

наводњавање