- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Њиве, ливаде и шуме често није лако разграничити и утврдити шта тачно коме припада. Зато понекад настају спорови и свађе око тога где је међа (граница). Да би се то избегло, постоји катастар, у коме је све тачно забележено.

Катастар је установа у којој се налазе сви подаци о земљишту, зградама, друмовима итд. Типодаци се брижљиво чувају и сређују, јер нам они нису потребни само зато да би се установило шта коме припада. Намена катастра је много шира. На основу катастарских података припремају се разни пројекти, почев од оних за изградњу фабрике, до трасе будућег друма или војних објеката, неопходних за одбрану земље. Катастар служи и као основни податак за разрез пореза и уписивање власништва над земљом, зградама истановима. Власништво се убележава у земљишне књиге (грунтовницу).

катастар