- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Извор постаје од кишнице која продире у земљу, па тече испод површине и избија негде ниже, на падини брда или у подножју планине. Зато је изворска вода најчешће хладна и увек чиста.

Подземне (или изданске) воде има под земљином површином у великим количинама. Извори су сувишак те воде. Они избијају из планинске падине или из такозваног "нивоа издани" (то је висина испод које су шупљине стена и земљишта испуњене водом). Зависно од врсте земљишта кроз које је вода протицала на свом подземном путу, мења се и њен састав: тако извор постаје "минерални" (кад у њему има минералних састојака) или "термални" (кад је вода топла). Неке реке губе део своје воде, која продире у земљу, тече испод површине, па избија на другоме месту. То су извори река-понорница.

извор