- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Земља се окреће око себе као точак око своје осовине. Северни и јужни крај те осовине су Земљини полови, — Северни пол и Јужни пол. На њима је веома хладно, а дан и ноћ трају по шест месеци!

Северни и Јужни пол су тачке најудаљеније од полутара (екватора), па на њима влада велика хладноћа. Да Земљина осовина (оса) није мало нагнута, на половима би увек био дан, односно ноћ. Међутим, због тога нагиба на једном полу дан траје шест месеци, а за то време је на другоме ноћ. Први човек који је стигао на Северни пол био је Американац Пири (године 1909), док је на Јужни пол први ступио Норвежанин Амундсен, 1911. године. Многи истраживачи су животом платили своју жељу да тамо стигну први!

земљини полови