- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Данашњи истраживач је истовремено и научник и пустолов. Истраживања мало познатих области на Земљи пуна су узбуђења. Научник-истраживач мора свој а открића да употпуни научним осматрањем географскогположаја појединих места, рудног блага, биљног света (флоре), животињског света (фауне) итд. Али, савремени истраживач је и етнолог, што значи да изучава живот и обичаје људи у непознатим пределима, па им се мора приближити и упознати њихов живот. У Аустралији и неким пределима Јужне Америке има људи који и данас живе примитивним животом какав је био у праисторијско доба!
Примитивни народи