- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У градовима где је много станова збијено на малом иростору и где велике количине употребљене воде отичу из купатила и других чесама, веома је важно да та вода некуд отече. Зато лостоји мрежа ханализације: то су цеви које из станова одводе воду у реке.

Пре нето што су по насељима изграђене водоводна (за довођење воде) и канализациона (за одвођењс воде) мрежа цеви, прљава вода просипана је на улице. То је, разуме се, стварзло силиу прљавштину и постајало легло заразних болести. Савремени градови имају веома разгранату мрежу цеви и канала који одводе употребљену воду. Пре него што та вода допрс до рекс или мора, она се прочисти кроз нарочите филтере, јер би у супротном загадила и реку и море.

Куда одлази вода из каде?