- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Лекар познаје људско тело као што ми познајемо буквар на крају првог разреда. Да би стекао то знање, он пет година учи и студира науку о одржавању здравља, лечењу оболелих и борби ггротив болести. Та наука назива се медицина. Кад се разболимо, лекар нас пажљиво прегледа и лако утврди од чега болујемо.

Кад заврши студирање медицине, лекар поседује много знања 0 човечјем организму, првенствено из области његове граће и његових радњи (функција). Он стога лако препознаје болесно (патолошко) стање и тада утврћује шта нам је. То утврђивање назива се дијагноза. Код многих болести није тешко утврдити о чему се ради, али постоје и такве чији узроци могу бити сложени. Тада су лекару потребна разна испитивања (анализе). Лскари често групно прегледају једног болесника. То је лекарски конзилијум.

Како лекар сазна од чега смо болесни?