- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Алкохол је отров. Он напада наш живчани систем, нарочито мезак. А у мозгу се налазе "команде" за управљање целим телом. Кад је мозак нападнут, онда се тело понаша као покварена чашина: човек говори којешта, посрће, саплиће се и корача као мува без главе!

Живчани систем је осетљива
машинерија. Он делује по утвр-
ђеним правилима и ако у његов
рад не дирамо, онда се читаво
наше тело и све његове радње
понашају нормално. Чим поре-
метнмо рад живчаног система,
наступа ненормално стање у ко-
ме лостајемо сасвим другачији.
Тако је и са онима који гшју
много алкохола. Кад попије ли-
тар-два вина, човек се до те мере
ошамути да његов мозак изгуби
контролу над рукама, ногама,
језиком и другим деловима тела.
Усаглашеност рада (координаци-
ја) органа престаје: пијанац ви-
ше није нормалан човек.

Зашто људн посрћу кад су пијани?