- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Има болести и обољења која се могу излечити или бар зауставити у свом развоју, — помоћу лековите водс у бањама. Зато лекари понекад упућују болеснике у бање, где они пију лековиту воду или се купају у њој. То им најчешће много помогне.

Бањско лечење познато је од памтивока. Људи су посматрајући и испитујући природу утврдили да постоје извори воде (хладне или топле) која има разна лековита својства. Тада су почели да одлазе на те изворе и да се тамо лече. Тако су постале бањс. И савремена медицина препоручује коришћење лековитих својстава бањских вода. Наша најпознатија бањска лечилишта су Врњачка Бања. Рогашка Слатина, Крапинске Топлице, Ковиљача, Добрна, Нишка Бања и друге.

Зашто људи одлазе у бању?