- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Рендген-апарат је направа која помоћу нарочитих зракова даје снимак наших костију. Рендгенски зраци имају особину да проћу кроз мишиће и друге органе, а да сниме кости. Зато се на рендгенском снимку виде само кости.

Свака нспровидна препрека зауставља светлост, тј. обичне светлосне зраке. Рендгенски зраци су другачији: они продиру кроз препрску коју стварају наши мишиКи и остали меки органи, али застају пред препреком коју стварају кости. Зато се користе за снимање костију, јер на осетљивом филму оставе сенку сваке препреке на коју су наишли у телу, — а то су кости. Рендгенске зраке пронашао је немачки научник Рентген.

Зашто се на рендгену виде кости?