- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Многи људи, па и деца, немају добар вид. Они због тога лоше виде, што веома емета, а изазива чак и сталну главобољу. Вид се исправља помоћу наочара. Постоје кратковидни и далековидни људи. Први носе наочари са ознаком минус, а други са ознаком плус.

Кад имамо нормалан вид, слика предмета који гледамо ствара се на мрежњачи. Код краткоиидннх особа слика пада испред мрсжњаче, па је због тога нејасна. Наочари са издубљеним (конкавним) стаклима померају слику тачно на мрежњачу. Кратковидност је кад слабо иидимо на даљину, а добро изблиза. Далековидносг је супротна појава: не видико блиске предмете, а далеки су нам јасни. Тада носимо наочари са испупченим (конвексним) стаклима, па тако слику предмста, која пада иза мрежњаче, — добијамо тачно на њој.

Зашто неко носи наочарн?