- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад дођемо код лекара на лреглед, он на разне начине утврђује да ли ого потпуно здрави. Кад хоће да испита јесу ли нам живци добри, он лако лупне иарочитим чекићем тик испод колена. Ако нам се тада нога одједном пргне унапред, знак је да имамо добре живце.

Начин иа који наш живчани (нсрвни) систем одговара на гпољне надражаје показује да ли је лотпуно здрав или има неких недостатака. Место испод колена такво је да се у њсму стварају најбржи несвесни одговори (рефлсксне реакције) на спол.ни надражај. Кад нас лскар лупи, из колена муњевито полети обоаештмм о томе у мозак. који издаје нарећење шта да сс ради. Исто тако муњевито мозак одговори да се нога сместа мрдке унапред. Све се то одигра у делићу секунде, а лекар по трајању "одговора" закључује да ли јс иаш нерошх систем здрав или га трсба лечити.

Зашто нас лекар лупка по колену?