- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Главна звезда међу француским локомотивама је Бе-Бе. То је електрична локомотива, врло брза и веома снажна. Али светски рекорд у брзини вожње по шинама за сада држи Це-Це локомотива, такође француска.

Локомотиве се обележавају бројем осовина (постоје носеће и моторне, тј. погонске осовине). На парним локомотивама носеће осовине су означене првом и последњом бројком, а моторне осовине средњом бројком. Тако, на пример, локомотива "Пацифик 231" има: две предње носеће осовине, три погонске осовине и једну задњу носећу осовину. На електричним локомотивама носеће осовине су обележене бројкама, а моторне словима (А=1, В = 2 итд.). Према томе, 2D2 значи: две предње носеће осовине, четири моторне и две задње носеће.

локомотиве