- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Жичара (жичана железница) је превозно средство које прелази изнад свих препрека на путу, јер се кабина у којој се налазе путници, или велика корпа са неким материјалом који се преноси, креће кроз ваздух, окачена о челично уже.

Жичана железница има већи домет кретања него успињача, а уз то за њу није потребна никаква сложена машинерија. Жичара се користи за многе ствари, почев од преношења материјала и свега пгго је потребно за грађење неког објекта на већој висини (брана, високих мостова изнад долина и сл.), па до превожења људи (уз стрме гребене, или до планинских кућа, смучарских терена итд.). По непомичном челичном ужету клизе висеће корпе на покретним точковима. Слични уређаји су смучарске успињаче са седиштима (ски-лифтови).

жичара