- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Многе железничке пруге имају дупли (двоструки) колосек, тако да се возови могу кретати у оба правца. У најновије време модерни железнички уређаји обезбеђују сигурност саобраћаја у оба правца чак истим колосеком.

Пошто је саобраћај на прузи Париз—Лион у Француској веома жив, а било би скупо градити нове пруге, један део те пруге, у дужини од 27 километара, оспособљен је за двосмерни саобраћај, — у оба правца било којим колосеком. На том делу пруге возови се престижу, укрштају, прелазе са једног колосека на други, заустављају се и опет полазе, сачекују се и сустижу, — маневришући понеки пут у размаку мањем од једног минута. Електронски уређаји прате кретање сваког воза, издају сигнале, пребацују скретнице итд.

двосмерна пруга