- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Болести изазивају разни сићушни микроби. Ако се истовремено разболи много особа у неком крају, каже се да је завладала епидемија. Велике епидемије опасних болести могу каткад да имају врло тешке последице.

Неке заразне болести брзо се прошире са оболелих на здраве и изазову епидемију, ако се не предузму неке основне и обавезне мере предострожности — дезинфекција оболелог, његовог рубља и особа које долазе са њим у додир, а нарочито потпуна изолација (издвајање) заразног болесника. Земљотрес или поплава, на пример, пошто отежавају спровођење свих нужних хигијенских мера, често су узрок смртоносних епидемија колере, трбушног тифуса, куге итд. Такозвана "шпанска грозница" (тежак облик грипа) покосила је 1918/19. године око десет милиона особа, јер се пропшрила на цсо свет.

епидемија