- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Гусенице гамижу Оне имају мајушне ножице које се припијају уз тло и полако помичу унапред дугачко гусеничино тело. У кретању гусеници помаже и облик тела: оно је састављено од дванаест гипких делова, сличних спојеним прстеновима. 

Гусеница није посебна животиња, него један од ступњева развића инсеката. Научни израз за гусеницу јесте ларва. Гусеница има на предњем делу тела шест правих ножица (три пара), а на трбуху још пет пари лажних ногу са приањалкама на врху. Те праве ноге, уз помоћ лажних, омогућују да се гусеничино чланковито тело креће и по неравном тлу, по лишћу и гранама. Гусеница је необично прождрљива, јер у том облику развића мора највише да једе да би од ње касније постао одрасли инсект.

Гусенице гамижу