- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Риба се опире (потискује се) о воду перајима, а пливач рукама и ногама, па се тако крећу кроз воду. Птица се опире о ваздух брзим и уједначеним покретима крила и на тај начин лети. У летењу јој помаже перје, које се шири и скупља.

При узлетању, птица брзо маше крилима, тј. удара ваздух, па тиме са обе стране крила наизменично ствара простор мањег и већег притиска. Тако се ствара отпор ваздуха, о који се птица „одупире" баш као што се ми ногама одупремо о ивицу базена да брже запливамо. Снага ваздушног отпора дели се на потисак („узгон"), који птици омогућава да се уздигне (да се „одупре") и на чеони отпор ваздуха који птица мора да савлада. У томе јој помаже и вретенасто тело. Кад кружи без махања крила („шестари") птица користи ваздушна струјања.

Птица се опире о ваздух брзим и уједначеним покретима крила и на тај начин лети