Зашто рибама није хладно у води?

Зашто рибама није хладно у води?

Људско тело има своју топлоту која не зависи од спољне средине. Код риба је другачије: топлота њиховог тела прилагођава се тонлоти околине у којој риба живи, тј. топлоти воде. Зато је рибама у хладној води исто тако пријатно као нама у топлој, кад се купамо.

За разлику од топлокрвних животиња, рибе имају променљиву телесну температуру и спадају у животиње хладне крви. То значи да се температура њиховог тела изједначава, тј. усаглашава са температуром средине у којој се налазе. Пастрмка и младица подносе хладну воду брзака, док шарани, гргечи и сомови траже топлије водене токове или језера на мањој надморској висини. Неке рибе презиме на дну обраслом травом, али се догађа да угину ако им се телесна температура не прилагоди како треба.

Podelite sa nekim na: