- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сматрало се да је риба целакант одавно изумрла, јер је живела пре триста милиона година. Међутим, у Мозамбичком каналу, бшзу Мадагаскара, рибари су 1938. године ухватили један примерак тог живог фосила. Била је то права научна сензација.

Целакант је једини познати предак копнених кичмењака, па према томе и човека. Недалеко од обала Мадагаскара, рибари су мрежама спуштеним у велике дубине случајно извукли и целаканта. Тако су научници могли да проуче ту животињу, за чије се постојање знало само по фосилима откривеним у стенама из мезозојског доба. Целакант је дуг један до два метра, а тежак и до 80 килограма. Занимљива су његова пераја: има их више и израсла су на врховима удова. Та пераја наговештавају удове копнених кичмењака или крила птица, па је тиме целакант један од прелазних облика са морских на копнене животиње.

Целакант