- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Првобитно говече — тур — живело је у време пећинског човека у Европи. Тур је предак данашњег говечета, само што је био крупнији и, наравно, неприпитомљен.

У току својих освајачких похода по Европи, римски владар Јулије Цезар видео је и описао дивље говече. Ових животиња више нема, али се зна да су последња велика стада побијена почетком седамнаестог века. Пошто су пронађени многи фосили туровог скелета, могли смо реконструисати слику овог говечета јаких тешких рогова и дугачког репа. Цртежи по зидовима неких преисторијских пећина, какве су Алтамирска у Шпанији и Ласко у Француској, такође су то потврдили. Кад се ни у наше време не би водило рачуна о очувању животињских врста које изумиру, многе би нестале. Зато постоје национални паркови и резервати, који штите ретке животиње.

Прастари тур