- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Слепи људи читају прстима. За њих је направљена посебна азбука, чија се слова означавају тачкастим испупчењима. То је Брајова азбука. Слеп човек пипа прстима по тим испупченим тачкама (као што је приказано на цртежу) и тако чита.

Некада је за онога ко изгуби вид
све престајало, друштво на њега
није више рачунало, а он је био
осуђен на вечиту самоћу и не-
рад. Али, на свету има много
више људи без вида него што
ми обично мислимо, па је њи-
хово укључење у нормалан жи-
вот брига целога друштва. Је-
дан од начина да се слепима
омогући што нормалнији живот
јесте да читају. Азбуку слепих
направио је почетком XIX века
Француз Луј Брај, који је и сам
био слеп. Књига штампаних
Брајовом азбуком данас је све
више, па слепи нису лишени
читања.

Како слепи људи могу да читају?