- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Двадесет девети новембар је рођендан наше домовине — Соци ј ал истичке Федеративне Републике Југославије. Тај празник се свечано прославља у целој земљи. То је Дан Републике. Наша Република стварала се током револуције, а проглашена је 29. новембра 1945. године у Београду.

У нашој историји значајна су два 29-та новембра. Први — када су се 1943. године, у јеку народноослободилачке борбе, састали у малом босанском месту Јајцу представници свих наших народа и народности на договор о будућности земље. Било је то друго заседање највишег тадашњег органа власти АВНОЈ-а (Антифашистичког Већа Народног Ослобођења Југославије). Тада су постављени темељи соци ј алистичког уређења земље. Две године касније, 1945-те, у ослобођеном Београду окупила се наша Уставотворна скупштина и прогласила републику.

Зашто славимо 29-ти новембар?