- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Употреба аутомобилске сирене ("свирање") забрањена је у свим градовима због тога што има велики број аутомобила, па кад би сваки бар једном "свирнуо" настала би таква бука да нико жив то не би издржао. Нарочито је строго забрањено свирати поред болница, школа и сличних зграда.

Употреба звучних сигнала на свим возилима строго је ограничена саобраћајним прописима. Некада, пре тридесетак година, звучни сигнали употребљавани су уместо мигаваца. Кад је хтео да иде право — возач би "свирнуо" једанпут, за десно двапут, а за лево трипут. Али, то је било онда када се у једном граду налазило стотинак-двеста аутомобила. Данас би таква сигнализација  створила  прави пакао. Ипак, возач сме употребити сирену и у граду, али само ако тиме може да спречи саобраћа-јну несрећу (крајња опомена за неопрезног пешака и слично).

Зашто се у граду не употребљава сирена?