- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Рукопис треба да је читљив, јер кад пишемо ми то чинимо зато да би и други могли прочитати оно што смо написали. Ако неко пише аљкаво, неуредно и нечитко, онда кажемо да му је рукопис "као сврачије ноге", јер личи на трагове које би сврака оставила скакућући по хартији.

Сваки човек има свој особени рукопис, али је неопходна особина свих рукописа да се могу прочитати. Није од значаја да ли ћемо писати такозваним "краснописом", да нам свако слово буде у милиметар једнако и као одштампано, — битно је да наш рукопис буде читљив. Људи су измислили писмо да 6и се споразумевали, а не да би решавали рукописне загонетке. Отуда аљкав и нечнтак рукопис личи на скакутање свраке којој бисмо ноге замочили у мастило.

Зашто се каже да неко пише као сврачије ноге?