- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У градовима је све мање простора за све већи број аутомобила. Посебно је тешко пронаћи место где ћемо стати (паркирати), ако морамо да изиђемо из кола. Да неко не би остао на једном месту сувише дуго, установљено је ограничење времена паркирања. Зато служи картонски сат за паркирање.

Кад возач стане на место за паркирање на коме не постоји аутомат (паркинг-сат), обавезан је да свој сат за паркирање намести на час када је дошао. У центру града (тзв. "плавој зони") дозвољено је да се аутомобил на једноме месту задржи најдуже деведесет минута. Уколико прекорачи то време, учинио је саобраћајни прекршај. Контролори паркирања прегледају сатове у возилима и кажњавају несавесне возаче.

Зашто постоји сат за паркирање?