- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Пасош је докуменат сличан личној карти, али он служи за путовање у друге земље. У пасошу је налепљена наша фотографија и уписани сви лични подаци, па кад прелазимо границу милиција зна ко смо и шта смо. Без пасоша се не може изићи из земље, нити ући у другу земљу.

Прелазак државне границе и путовање из једне у другу земљу немогућно је без пасоша — документа помоћу кога полиција утврђује идентитет путника. (Идентитет је утврђивање личности, тј. доказ да смо ми — ми, а не неко ко се крије под нашим именом!) Пасош је такав докуменат, али сама пасошка књижица није довољна. Она мора бити и оверена од стране надлежне милиције да је дозвољено путовање у одређене земље (то је виза). За путовања у јмноге земље нама није ћотребна виза — довољна је важећа пасошка књижица.

Зашто постоји пасош?