- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Споменици се подижу у зндк
наше захвалности оним љу-
дима који су се у прошло-
сти истакли својим стварала-
штвом, јунаштвом или дру-
штвено-политичким радом.
Њихове заслуге за цео народ
истичу се не само у књигама,
већ и споменицима.

Подизање споменика који трајно обележавају наше поштовање према великим личностима нарочито је значајно за омладину. Често и пре него што пође у школу и почне да учи историју, дете види по парковима, на трговима и другде споменике заслужним људима, па од старијих чује ко су били и шта су радили ти људи. Понекад се подижу велики споменици на трговима, а најчешћи су мањи споменици по парковима, као што је на Калемегдану у Београду. Споменици улепшавају наше градове.

Зашто постоје споменици?